Danh sách các nhà thuốc, siêu thị, cửa hàng TẶNG MẪU THỬ SELSUN TRÊN TOÀN QUỐC

Danh Sách Các Nhà Thuốc, Siêu Thị, Cửa Hàng TẶNG MẪU THỬ SELSUN TRÊN TOÀN QUỐC

1. Schedule HCM DNI BRA DLT AGG DNG HNI - 22Oct.

Location District AM PM Day 1 Day 2
NT SỐ 47 LONG XUYEN 08:45-11:45 16:00-19:00 24 Oct 25 Oct
PHƯƠNG THẢO LONG XUYEN 08:45-11:45 16:00-19:00 24 Oct 25 Oct
NT SO 8 LONG XUYEN 08:45-11:45 16:00-19:00 24 Oct 25 Oct
CH CHỊ THU BÍNH LONG XUYEN 08:45-12:00 14:45-17:30 24 Oct 25 Oct
NT SỐ 95 LONG XUYEN 08:45-11:45 16:00-19:00 26 Oct 27 Oct
CH CHỊ DIỄM LONG XUYEN 08:45-12:00 14:45-17:30 26 Oct 27 Oct
NT SỐ 96 (SONG THANH) LONG XUYEN 08:45-11:45 16:00-19:00 26 Oct 27 Oct
CH CHỊ YẾN LONG XUYEN 08:45-12:00 14:45-17:30 26 Oct 27 Oct
NT PHI HẢI LONG XUYEN 08:45-11:45 16:00-19:00 29 Oct 30 Oct
NT HỒNG PHƯỚC LONG XUYEN 08:45-11:45 16:00-19:00 29 Oct 30 Oct
CH CÔ SÊ LONG XUYEN 08:45-12:00 14:45-17:30 29 Oct 30 Oct
CH CHỊ LINH LONG XUYEN 08:45-12:00 14:45-17:30 29 Oct 30 Oct
NT THỤY LOAN LONG XUYEN 08:45-11:45 16:00-19:00 31 Oct 01 Nov
NT TRIỆU TÍN LONG XUYEN 08:45-11:45 16:00-19:00 31 Oct 01 Nov
NT 14 LONG XUYEN 08:45-11:45 16:00-19:00 31 Oct 01 Nov
CH HẢI NGHI LONG XUYEN 08:45-12:00 14:45-17:30 31 Oct 01 Nov
CH LOAN ANH LONG XUYEN 08:45-12:00 14:45-17:30 02 Nov 03 Nov
NT THỦY TIÊN LONG XUYEN 08:45-11:45 16:00-19:00 02 Nov 03 Nov
NT TRƯỜNG PHÚC LONG XUYEN 08:45-11:45 16:00-19:00 02 Nov 03 Nov
NT TU TRAN LONG XUYEN 08:45-11:45 16:00-19:00 02 Nov 03 Nov
CH PHAN SỸ LONG LONG XUYEN 08:45-12:00 14:45-17:30 05 Nov 06 Nov
NT GIA HÒA LONG XUYEN 08:45-11:45 16:00-19:00 05 Nov 06 Nov
NT THÀNH TRÍ LONG XUYEN 08:45-11:45 16:00-19:00 05 Nov 06 Nov
NT TÂM PHƯƠNG LONG XUYEN 08:45-11:45 16:00-19:00 05 Nov 06 Nov
CH HUỲNH NHỊ CHAU THANH 08:45-12:00 14:45-17:30 07 Nov 08 Nov
CH THANH THUY CHAU THANH 08:45-12:00 14:45-17:30 07 Nov 08 Nov
CH CHỊ MAI CHAU THANH 08:45-12:00 14:45-17:30 07 Nov 08 Nov
CH CHI HƯƠNG CHAU THANH 08:45-12:00 14:45-17:30 07 Nov 08 Nov
CH NĂM HIẾU THOAI SON 08:45-12:00 14:45-17:30 09 Nov 10 Nov
CH CHỊ NHUNG THOAI SON 08:45-12:00 14:45-17:30 09 Nov 10 Nov
CH CÔ TIÊN THOAI SON 08:45-12:00 14:45-17:30 09 Nov 10 Nov
NT TRUNG HẬU LONG XUYEN 08:45-11:45 16:00-19:00 09 Nov 10 Nov
CH ĐẠI NAM LONG XUYEN 08:45-12:00 14:45-17:30 12 Nov 13 Nov
CH CHẾ HÒA LONG XUYEN 08:45-12:00 14:45-17:30 12 Nov 13 Nov
NT NGỌC MỸ LONG XUYEN 08:45-11:45 16:00-19:00 12 Nov 13 Nov
NT HẢI DƯƠNG LONG XUYEN 08:45-11:45 16:00-19:00 12 Nov 13 Nov
CH MINH SƠN LONG XUYEN 08:45-12:00 14:45-17:30 14 Nov 15 Nov
CH SHOP 52 LONG XUYEN 08:45-12:00 14:45-17:30 14 Nov 15 Nov
NT PHƯƠNG KHANH LONG XUYEN 08:45-11:45 16:00-19:00 14 Nov 15 Nov
CH NGỌC DUNG LONG XUYEN 08:45-12:00 14:45-17:30 14 Nov 15 Nov
NT NGUYỄN LÊ TP BA RIA 09:00-12:00 16:00-19:00 17 Oct 18 Oct
NT THU HÀNH TP BA RIA 09:00-12:00 16:00-19:00 17 Oct 18 Oct
NT ĐĂNG KHOA TP BA RIA 09:00-12:00 16:00-19:00 19 Oct 20 Oct
NT THANH CHI TP BA RIA 09:00-12:00 16:00-19:00 19 Oct 20 Oct
NT BÙI THỊ BÉ H LONG DIEN 09:00-12:00 16:00-19:00 22 Oct 23 Oct
NT 251 H LONG DIEN 09:00-12:00 16:00-19:00 22 Oct 23 Oct
NT 155 H LONG DIEN 09:00-12:00 16:00-19:00 24 Oct 25 Oct
NT THẢO NGUYÊN H LONG DIEN 09:00-12:00 16:00-19:00 24 Oct 25 Oct
NT ÚT CẢI H LONG DIEN 09:00-12:00 16:00-19:00 26 Oct 27 Oct
NT HƯNG CẢNH H LONG DIEN 09:00-12:00 16:00-19:00 26 Oct 27 Oct
NT TUYẾT TRINH H LONG DIEN 09:00-12:00 16:00-19:00 29 Oct 30 Oct
NT HỒNG ĐỨC H LONG DIEN 09:00-12:00 16:00-19:00 29 Oct 30 Oct
NT 166 (ĐL 139 CŨ) H LONG DIEN 09:00-12:00 16:00-19:00 31 Oct 01 Nov
NT XUÂN MAI H LONG DIEN 09:00-12:00 16:00-19:00 31 Oct 01 Nov
NT BÍCH NGỌC H TAN THANH 09:00-12:00 16:00-19:00 02 Nov 03 Nov
NT NGỌC THỦY H TAN THANH 09:00-12:00 16:00-19:00 02 Nov 03 Nov
NT PHƯỚC NHÂN H TAN THANH 09:00-12:00 16:00-19:00 05 Nov 06 Nov
NT THANH DẦN H TAN THANH 09:00-12:00 16:00-19:00 05 Nov 06 Nov
NT BẢO KHANG KIM DINH 09:00-12:00 16:00-19:00 07 Nov 08 Nov
NT 185 TAN THANH 09:00-12:00 16:00-19:00 07 Nov 08 Nov
CH THUẬN PHÁT DA LAT 09:00-12:00 16:00-19:00 22 Oct 23 Oct
NT TOÀN KHANG DA LAT 09:00-12:00 16:00-19:00 22 Oct 23 Oct
NT ĐÀ LẠT DA LAT 09:00-12:00 16:00-19:00 24 Oct 25 Oct
NT NHÂN HÒA DA LAT 09:00-12:00 16:00-19:00 24 Oct 25 Oct
CH TUYẾT NHIỆM DA LAT 09:00-12:00 16:00-19:00 26 Oct 27 Oct
NT THIỆN NHÂN DA LAT 09:00-12:00 16:00-19:00 26 Oct 27 Oct
NT MINH ĐỨC DA LAT 09:00-12:00 16:00-19:00 29 Oct 30 Oct
CH THANH HẰNG DA LAT 09:00-12:00 16:00-19:00 29 Oct 30 Oct
NT HOA SEN DA LAT 09:00-12:00 16:00-19:00 31 Oct 01 Nov
NT TUÝ HÀ DA LAT 09:00-12:00 16:00-19:00 31 Oct 01 Nov
NT AN SINH DA LAT 09:00-12:00 16:00-19:00 02 Nov 03 Nov
NT MAI HẮC ĐẾ DA LAT 09:00-12:00 16:00-19:00 02 Nov 03 Nov
CH THÔNG CHI DA LAT 09:00-12:00 16:00-19:00 05 Nov 06 Nov
NT NHÂN ĐỨC DA LAT 09:00-12:00 16:00-19:00 05 Nov 06 Nov
NT QUANG MINH DA LAT 09:00-12:00 16:00-19:00 07 Nov 08 Nov
CH CHỊ HƯƠNG C5 DA LAT 09:00-12:00 16:00-19:00 07 Nov 08 Nov
CH MINH ANH DA LAT 09:00-12:00 16:00-19:00 09 Nov 10 Nov
NT KIM CƯƠNG DA LAT 09:00-12:00 16:00-19:00 09 Nov 10 Nov
NT HÙNG VƯƠNG DA LAT 09:00-12:00 16:00-19:00 12 Nov 13 Nov
CH THÁI BÌNH DA LAT 09:00-12:00 16:00-19:00 12 Nov 13 Nov
NT HOÀNG PHƯƠNG DA LAT 09:00-12:00 16:00-19:00 14 Nov 15 Nov
CH TH KHÁNH NGA DA LAT 09:00-12:00 16:00-19:00 14 Nov 15 Nov
NT KIM THÁI DA LAT 09:00-12:00 16:00-19:00 16 Nov 17 Nov
NT CHI LĂNG DA LAT 09:00-12:00 16:00-19:00 16 Nov 17 Nov
NT NHÂN SINH DA LAT 09:00-12:00 16:00-19:00 19 Nov 20 Nov
NT 24 DA LAT 09:00-12:00 16:00-19:00 19 Nov 20 Nov
CH CƯỜNG CHÂU DA LAT 09:00-12:00 16:00-19:00 21 Nov 22 Nov
NT NGỌC DUNG DA LAT 09:00-12:00 16:00-19:00 21 Nov 22 Nov
NT NHÂN HÒA 2 DA LAT 09:00-12:00 16:00-19:00 23 Nov 24 Nov
CH HÙNG THƯƠNG DA LAT 09:00-12:00 16:00-19:00 23 Nov 24 Nov
CH THỦY ĐỊNH TT LIEN NGHIA 09:00-12:00 16:00-19:00 26 Nov 27 Nov
CH XUÂN TRANG TT LIEN NGHIA 09:00-12:00 16:00-19:00 26 Nov 27 Nov
NT TRỌNG NGHĨA TT LIEN NGHIA 09:00-12:00 16:00-19:00 28 Nov 29 Nov
NT 87 TT LIEN NGHIA 09:00-12:00 16:00-19:00 28 Nov 29 Nov
NT TÙNG NGHĨA CHO LIEN NGHIA 09:00-12:00 16:00-19:00 30 Nov 01 Dec
NT ĐỨC NGHĨA CHO LIEN NGHIA 09:00-12:00 16:00-19:00 30 Nov 01 Dec
CH TUYẾT THU TT LIEN NGHIA 09:00-12:00 16:00-19:00 03 Dec 04 Dec
NT LIÊN KHƯƠNG TT LIEN NGHIA 09:00-12:00 16:00-19:00 03 Dec 04 Dec
CH THU THẢO TT LIEN NGHIA 09:00-12:00 16:00-19:00 05 Dec 06 Dec
CH PLT KIỀU THANH TT LIEN NGHIA 09:00-12:00 16:00-19:00 05 Dec 06 Dec
NT THU LAN TP DA NANG 09:00-12:00 16:00-19:00 19 Oct 20 Oct
NT THANH THANH TP DA NANG 09:00-12:00 16:00-19:00 19 Oct 20 Oct
NT DAPHARCO 141 TP DA NANG 09:00-12:00 16:00-19:00 19 Oct 20 Oct
CH VÂN OANH TP DA NANG 09:00-12:00 16:00-19:00 19 Oct 20 Oct
NT THỊNH ĐỨC XUYẾN TP DA NANG 09:00-12:00 16:00-19:00 22 Oct 23 Oct
CH ANH HOÀNG TP DA NANG 09:00-12:00 16:00-19:00 22 Oct 23 Oct
NT THANH TÂM AN TP DA NANG 09:00-12:00 16:00-19:00 22 Oct 23 Oct
NT 101 TP DA NANG 09:00-12:00 16:00-19:00 22 Oct 23 Oct
NT LƯƠNG PHƯƠNG TP DA NANG 09:00-12:00 16:00-19:00 24 Oct 25 Oct
NT ĐÔNG GIANG TP DA NANG 09:00-12:00 16:00-19:00 24 Oct 25 Oct
NT THANH TÂM TP DA NANG 09:00-12:00 16:00-19:00 24 Oct 25 Oct
NT DAPHARCO 96 TP DA NANG 09:00-12:00 16:00-19:00 24 Oct 25 Oct
NT AN HẢI BẮC TP DA NANG 09:00-12:00 16:00-19:00 26 Oct 27 Oct
CH XUÂN HƯƠNG TP DA NANG 09:00-12:00 16:00-19:00 26 Oct 27 Oct
BIGC DA NANG TP DA NANG 09:00-12:00 18:00-21:00 27 Oct 28 Oct
NT DAPHACO 09 TP DA NANG 09:00-12:00 16:00-19:00 29 Oct 30 Oct
NT THIÊN PHONG TP DA NANG 09:00-12:00 16:00-19:00 29 Oct 30 Oct
NT DAPHARCO 54 TP DA NANG 09:00-12:00 16:00-19:00 29 Oct 30 Oct
NT DAPHARCO 44 TP DA NANG 09:00-12:00 16:00-19:00 29 Oct 30 Oct
CH HOA GÍAO TP DA NANG 09:00-12:00 16:00-19:00 31 Oct 01 Nov
NT DAPHARCO 24 TP DA NANG 09:00-12:00 16:00-19:00 31 Oct 01 Nov
NT THU LAN 3 TP DA NANG 09:00-12:00 16:00-19:00 31 Oct 01 Nov
NT MỸ HÒA TP DA NANG 09:00-12:00 16:00-19:00 31 Oct 01 Nov
CH KHÁNH HỒNG TP DA NANG 09:00-12:00 16:00-19:00 02 Nov 03 Nov
NT NGỌC PHƯỚC TP DA NANG 09:00-12:00 16:00-19:00 02 Nov 03 Nov
NT AN NHIÊN TP DA NANG 09:00-12:00 16:00-19:00 05 Nov 06 Nov
NT HƯNG PHÁT TP DA NANG 09:00-12:00 16:00-19:00 05 Nov 06 Nov
NT 166 TP DA NANG 09:00-12:00 16:00-19:00 05 Nov 06 Nov
CH PHƯỚC TP DA NANG 09:00-12:00 16:00-19:00 05 Nov 06 Nov
NT DAPHARCO 19 TP DA NANG 09:00-12:00 16:00-19:00 07 Nov 08 Nov
NT ĐỨC CHÍNH TP DA NANG 09:00-12:00 16:00-19:00 07 Nov 08 Nov
CH TUYẾT TP DA NANG 09:00-12:00 16:00-19:00 07 Nov 08 Nov
NT DAPHARCO 33 TP DA NANG 09:00-12:00 16:00-19:00 07 Nov 08 Nov
NT HOÀNG ANH TP DA NANG 09:00-12:00 16:00-19:00 09 Nov 10 Nov
NT PHÚC THIÊN TP DA NANG 09:00-12:00 16:00-19:00 09 Nov 10 Nov
CH DŨNG HUYỀN TP DA NANG 09:00-12:00 16:00-19:00 09 Nov 10 Nov
NT ĐH DUY TÂN TP DA NANG 09:00-12:00 16:00-19:00 09 Nov 10 Nov
NT DAPHARCO 52 TP DA NANG 09:00-12:00 16:00-19:00 12 Nov 13 Nov
NT KHÁNH PHƯƠNG TP DA NANG 09:00-12:00 16:00-19:00 12 Nov 13 Nov
NT TRANG TP DA NANG 09:00-12:00 16:00-19:00 12 Nov 13 Nov
NT DAPHARCO 04 TP DA NANG 09:00-12:00 16:00-19:00 12 Nov 13 Nov
NT DAPHARCO 11 TP DA NANG 09:00-12:00 16:00-19:00 14 Nov 15 Nov
NT 59 TP DA NANG 09:00-12:00 16:00-19:00 14 Nov 15 Nov
CH CÚC TRANG TP DA NANG 09:00-12:00 16:00-19:00 14 Nov 15 Nov
NT TUYẾT MAI TP DA NANG 09:00-12:00 16:00-19:00 14 Nov 15 Nov
NT TÂM PHÚC TP DA NANG 09:00-12:00 16:00-19:00 16 Nov 17 Nov
NT HÀ PHÚC TP DA NANG 09:00-12:00 16:00-19:00 16 Nov 17 Nov
CH TOÀN THẢO TP DA NANG 09:00-12:00 16:00-19:00 16 Nov 17 Nov
NT THÙY DUNG TP DA NANG 09:00-12:00 16:00-19:00 16 Nov 17 Nov
NT NHẬT AN TP DA NANG 09:00-12:00 16:00-19:00 19 Nov 20 Nov
NT NGHĨA AN TP DA NANG 09:00-12:00 16:00-19:00 19 Nov 20 Nov
NT KHẢI VINH TP DA NANG 09:00-12:00 16:00-19:00 19 Nov 20 Nov
NT VÂN NGỌC TP DA NANG 09:00-12:00 16:00-19:00 19 Nov 20 Nov
NT BẢO ANH TP DA NANG 09:00-12:00 16:00-19:00 21 Nov 22 Nov
NT DAPHARCO 119 TP DA NANG 09:00-12:00 16:00-19:00 21 Nov 22 Nov
NT QUANG MINH TP DA NANG 09:00-12:00 16:00-19:00 21 Nov 22 Nov
NT MINH TÂM TP DA NANG 09:00-12:00 16:00-19:00 21 Nov 22 Nov
NT TÂN DUNG PHONG TP DA NANG 09:00-12:00 16:00-19:00 23 Nov 24 Nov
NT NHẬT MINH TP DA NANG 09:00-12:00 16:00-19:00 23 Nov 24 Nov
NT DAPHARCO 75 TP DA NANG 09:00-12:00 16:00-19:00 23 Nov 24 Nov
NT THÀNH VINH 2 TP DA NANG 09:00-12:00 16:00-19:00 23 Nov 24 Nov
NT 974 TP BIÊN HOÀ 09:00-12:00 16:00-19:00 17 Oct 18 Oct
CH ANH THƯ TP BIÊN HOÀ 09:00-12:00 16:00-19:00 17 Oct 18 Oct
NT CHÂU MY TP BIÊN HOÀ 09:00-12:00 16:00-19:00 19 Oct 20 Oct
NT ĐÔNG HƯNG TP BIÊN HOÀ 09:00-12:00 16:00-19:00 19 Oct 20 Oct
CH PHỤ LIỆU NHUNG TP BIÊN HOÀ 09:00-12:00 16:00-19:00 22 Oct 23 Oct
NT MINH TÂM THỦY TP BIÊN HOÀ 09:00-12:00 16:00-19:00 22 Oct 23 Oct
NT 900 D5 TP BIÊN HOÀ 09:00-12:00 16:00-19:00 24 Oct 25 Oct
CH BẠCH YẾN TP BIÊN HOÀ 09:00-12:00 16:00-19:00 24 Oct 25 Oct
NT THẢO LINH TP BIÊN HOÀ 09:00-12:00 16:00-19:00 26 Oct 27 Oct
NT 735 TP BIÊN HOÀ 09:00-12:00 16:00-19:00 26 Oct 27 Oct
BIGC DONG NAI TP BIEN HOA 09:00-12:00 18:00-21:00 27 Oct 28 Oct
NT 828 TP BIÊN HOÀ 09:00-12:00 16:00-19:00 29 Oct 30 Oct
NT 570B TP BIÊN HOÀ 09:00-12:00 16:00-19:00 29 Oct 30 Oct
NT 77 TP BIÊN HOÀ 09:00-12:00 16:00-19:00 31 Oct 01 Nov
NT MINH HƯNG TP BIÊN HOÀ 09:00-12:00 16:00-19:00 31 Oct 01 Nov
CH HOÀNG GIA TP BIÊN HOÀ 09:00-12:00 16:00-19:00 02 Nov 03 Nov
NT 95 TP BIÊN HOÀ 09:00-12:00 16:00-19:00 02 Nov 03 Nov
CH HẠNH TI TÂM TP BIÊN HOÀ 09:00-12:00 16:00-19:00 05 Nov 06 Nov
NT HÙNG CƯỜNG TP BIÊN HOÀ 09:00-12:00 16:00-19:00 05 Nov 06 Nov
KHU CN AMATA TP BIEN HOA 06:30-09:30 15:30-18:30 06 Nov  
NT NHẤT ĐỨC TP BIÊN HOÀ 09:00-12:00 16:00-19:00 07 Nov 08 Nov
CH KHÁNH LINH TP BIÊN HOÀ 09:00-12:00 16:00-19:00 07 Nov 08 Nov
CH THUẬN THÀNH TRẢNG BOM 09:00-12:00 16:00-19:00 09 Nov 10 Nov
NT KHÔI VŨ TP BIÊN HOÀ 09:00-12:00 16:00-19:00 09 Nov 10 Nov
NT PHƯƠNG MY TP BIÊN HOÀ 09:00-12:00 16:00-19:00 12 Nov 13 Nov
NT THƯ VINH TP BIÊN HOÀ 09:00-12:00 16:00-19:00 12 Nov 13 Nov
NT MINH HOÀNG TP BIÊN HOÀ 09:00-12:00 16:00-19:00 14 Nov 15 Nov
NT 776 TP BIÊN HOÀ 09:00-12:00 16:00-19:00 14 Nov 15 Nov
CH NHƯ NGUYỆT TP BIÊN HOÀ 09:00-12:00 16:00-19:00 16 Nov 17 Nov
NT 1983 - THANH LIÊM LONG THÀNH 09:00-12:00 16:00-19:00 16 Nov 17 Nov
NT 243 LONG THÀNH 09:00-12:00 16:00-19:00 19 Nov 20 Nov
NT 1730 - BÌNH MINH LONG THÀNH 09:00-12:00 16:00-19:00 19 Nov 20 Nov
CH BÍCH NGỌC LONG THÀNH 09:00-12:00 16:00-19:00 21 Nov 22 Nov
CH NGỌC LAN LONG THÀNH 09:00-12:00 16:00-19:00 21 Nov 22 Nov
NT ÚC CHÂU LONG THÀNH 09:00-12:00 16:00-19:00 23 Nov 24 Nov
NT AN LỘC LONG THÀNH 09:00-12:00 16:00-19:00 23 Nov 24 Nov
NT 1116 LONG THÀNH 09:00-12:00 16:00-19:00 26 Nov 27 Nov
NT THÁI HOÀ Q 3 09:00-12:00 16:00-19:00 17 Oct 18 Oct
NT THIỆN KHANH Q 3 09:00-12:00 16:00-19:00 17 Oct 18 Oct
NT THÙY TRANG TAN BINH 09:00-12:00 16:00-19:00 17 Oct 18 Oct
NT HẢI PHONG TAN BINH 09:00-12:00 16:00-19:00 17 Oct 18 Oct
NT HOÀNG TRÍ Q 3 09:00-12:00 16:00-19:00 19 Oct 20 Oct
NT ĐẠI PHÚC Q 3 09:00-12:00 16:00-19:00 19 Oct 20 Oct
NT THĂNG LONG TAN BINH 09:00-12:00 16:00-19:00 19 Oct 20 Oct
NT LAN ANH TAN BINH 09:00-12:00 16:00-19:00 19 Oct 20 Oct
AEON TAN PHU TAN PHU 08:00-15:00 15:00-22:00 19 Oct 20 Oct
NT ÂU CHÂU 2 Q 3 09:00-12:00 16:00-19:00 22 Oct 23 Oct
CH CHỊ HẰNG Q 3 09:00-12:00 16:00-19:00 22 Oct 23 Oct
CH HUỲNH OANH TAN BINH 09:00-12:00 16:00-19:00 22 Oct 23 Oct
NT CTY HIỆP HƯNG PHÁT TAN BINH 09:00-12:00 16:00-19:00 22 Oct 23 Oct
NT SỐ 7 Q 1 09:00-12:00 16:00-19:00 24 Oct 25 Oct
NT XUÂN HỒNG Q 1 09:00-12:00 16:00-19:00 24 Oct 25 Oct
NT SỐ 42 TAN BINH 09:00-12:00 16:00-19:00 24 Oct 25 Oct
CH HOA TAN BINH 09:00-12:00 16:00-19:00 24 Oct 25 Oct
NT NHỊ TRƯNG 3 Q 1 09:00-12:00 16:00-19:00 26 Oct 27 Oct
NT NHỊ TRƯNG Q 1 09:00-12:00 16:00-19:00 26 Oct 27 Oct
CH NGA TAN BINH 09:00-12:00 16:00-19:00 26 Oct 27 Oct
NT HỒNG HÀ 2 TAN BINH 09:00-12:00 16:00-19:00 26 Oct 27 Oct
AEON BINH TAN BINH TAN 08:00-15:00 15:00-22:00 26 Oct 27 Oct
BIGC MIEN DONG Q 10 09:00-12:00 18:00-21:00 27 Oct 28 Oct
BIGC GO VAP GO VAP 09:00-12:00 18:00-21:00 27 Oct 28 Oct
LOTTE Q7 Q 7 08:00-15:00 15:00-21:00 27 Oct 28 Oct
COOP CQ Q 1 09:00-12:00 18:00-21:00 27 Oct 28 Oct
CH 123 Q 1 09:00-12:00 16:00-19:00 29 Oct 30 Oct
NT TUẤN ANH Q 1 09:00-12:00 16:00-19:00 29 Oct 30 Oct
NT TRUNG NGUYEN PHU NHUAN 09:00-12:00 16:00-19:00 29 Oct 30 Oct
NT NGỌC NHUNG PHU NHUAN 09:00-12:00 16:00-19:00 29 Oct 30 Oct
CH CHỊ LAN Q 4 09:00-12:00 16:00-19:00 31 Oct 01 Nov
NT THANH TUYỀN Q 4 09:00-12:00 16:00-19:00 31 Oct 01 Nov
NT BẢO TRÂN PHU NHUAN 09:00-12:00 16:00-19:00 31 Oct 01 Nov
NT THẮNG LỢI PHU NHUAN 09:00-12:00 16:00-19:00 31 Oct 01 Nov
NT KHÁNH HỘI Q 4 09:00-12:00 16:00-19:00 02 Nov 03 Nov
NT SỐ 57 Q 7 09:00-12:00 16:00-19:00 02 Nov 03 Nov
NT BẢO AN PHU NHUAN 09:00-12:00 16:00-19:00 02 Nov 03 Nov
NT LỆ UYÊN BINH THANH 09:00-12:00 16:00-19:00 02 Nov 03 Nov
NT PHONG CHÂU Q 7 09:00-12:00 16:00-19:00 05 Nov 06 Nov
CH CHỊ HUYỀN Q 7 09:00-12:00 16:00-19:00 05 Nov 06 Nov
NT MINH HƯỜNG BINH THANH 09:00-12:00 16:00-19:00 05 Nov 06 Nov
NT SỐ 19 BINH THANH 09:00-12:00 16:00-19:00 05 Nov 06 Nov
CH ANH NHI Q 7 09:00-12:00 16:00-19:00 07 Nov 08 Nov
NT ĐÔNG Á Q 7 09:00-12:00 16:00-19:00 07 Nov 08 Nov
NT SỐ 61 BINH THANH 09:00-12:00 16:00-19:00 07 Nov 08 Nov
CH ĐÀO BINH THANH 09:00-12:00 16:00-19:00 07 Nov 08 Nov
OB MB BUILDING Q 3 11:00-14:00 15:30-18:30 07 Nov  
OB MINH LONG TOWER  Q 3 11:00-14:00 15:30-18:30 07 Nov  
OB IDC BUILDING Q 3 11:00-14:00 15:30-18:30 08 Nov  
OB ROMEA CENTER Q 3 11:00-14:00 15:30-18:30 08 Nov  
NT NGỌC MINH Q 7 09:00-12:00 16:00-19:00 09 Nov 10 Nov
NT THUẬN NHA BE 09:00-12:00 16:00-19:00 09 Nov 10 Nov
HASAKI - 3/2 Q 10 09:00-12:00 18:00-21:00 10 Nov 11 Nov
HASAKI - HHT TAN BINH 09:00-12:00 18:00-21:00 10 Nov 11 Nov
HASAKI - PDL PHU NHUAN 09:00-12:00 18:00-21:00 10 Nov 11 Nov
COOP XLHN Q 9 09:00-12:00 18:00-21:00 10 Nov 11 Nov
COOP PHU LAM Q 6 09:00-12:00 18:00-21:00 10 Nov 11 Nov
COOP LTK Q 5 09:00-12:00 18:00-21:00 10 Nov 11 Nov
COOP NAT Q 12 09:00-12:00 18:00-21:00 10 Nov 11 Nov
NT TRƯỜNG THÀNH Q 2 09:00-12:00 16:00-19:00 12 Nov 13 Nov
NT SỐ 68 Q 2 09:00-12:00 16:00-19:00 12 Nov 13 Nov
NT SỐ 38 BINH THANH 09:00-12:00 16:00-19:00 12 Nov 13 Nov
NT MIỀN ĐÔNG BINH THANH 09:00-12:00 16:00-19:00 12 Nov 13 Nov
NT HIỆP PHÚ Q 9 09:00-12:00 16:00-19:00 14 Nov 15 Nov
CH D&T Q 9 09:00-12:00 16:00-19:00 14 Nov 15 Nov
NT THANH ĐA BINH THANH 09:00-12:00 16:00-19:00 14 Nov 15 Nov
CH THÚY VINH BINH THANH 09:00-12:00 16:00-19:00 14 Nov 15 Nov
OB CIENCO 4 BUILDING Q 3 11:00-14:00 15:30-18:30 14 Nov  
OB SACOMBANK BUIDING Q 3 11:00-14:00 15:30-18:30 14 Nov  
OB SÔNG ĐÀ TOWER Q 3 11:00-14:00 15:30-18:30 15 Nov  
OB PETROLIMEX BUILDING Q 1 11:00-14:00 15:30-18:30 15 Nov  
NT SỐ 77 Q 9 09:00-12:00 16:00-19:00 16 Nov 17 Nov
NT BẢO TRÂM Q 9 09:00-12:00 16:00-19:00 16 Nov 17 Nov
NT VẠN KIẾP BINH THANH 09:00-12:00 16:00-19:00 16 Nov 17 Nov
NT NAM LỘC BINH THANH 09:00-12:00 16:00-19:00 16 Nov 17 Nov
CH QUẢ Q 9 09:00-12:00 16:00-19:00 19 Nov 20 Nov
CH CÔ TĨNH THU DUC 09:00-12:00 16:00-19:00 19 Nov 20 Nov
NT ĐẠI CHÚNG GO VAP 09:00-12:00 16:00-19:00 19 Nov 20 Nov
CH NHƯ Ý GO VAP 09:00-12:00 16:00-19:00 19 Nov 20 Nov
NT NHƯ HẰNG 2 THU DUC 09:00-12:00 16:00-19:00 21 Nov 22 Nov
NT HOÀ BÌNH THU DUC 09:00-12:00 16:00-19:00 21 Nov 22 Nov
NT TÚ ANH GO VAP 09:00-12:00 16:00-19:00 21 Nov 22 Nov
NT BÌNH DÂN GO VAP 09:00-12:00 16:00-19:00 21 Nov 22 Nov
OB SÀI GÒN TOWER Q 1 11:00-14:00 15:30-18:30 21 Nov  
OB HARBOUR VIEW Q 1 11:00-14:00 15:30-18:30 21 Nov  
OB SAILING TOWER Q 1 11:00-14:00 15:30-18:30 22 Nov  
OB GREEN POWER Q 1 11:00-14:00 15:30-18:30 22 Nov  
CH KIM CHI THU DUC 09:00-12:00 16:00-19:00 23 Nov 24 Nov
NT KHOA NGUYÊN THU DUC 09:00-12:00 16:00-19:00 23 Nov 24 Nov
CH HỒNG GO VAP 09:00-12:00 16:00-19:00 23 Nov 24 Nov
NT AN LỘC GO VAP 09:00-12:00 16:00-19:00 23 Nov 24 Nov
NT HỒNG NGỌC THU DUC 09:00-12:00 16:00-19:00 26 Nov 27 Nov
CH KIỀM NGHĨA A MÙI THU DUC 09:00-12:00 16:00-19:00 26 Nov 27 Nov
NT CẨM ANH GO VAP 09:00-12:00 16:00-19:00 26 Nov 27 Nov
NT THU NGUYỆT GO VAP 09:00-12:00 16:00-19:00 26 Nov 27 Nov
IP KCN TÂN BÌNH TAN BINH 06:30-09:30 15:30-18:30 27 Nov  
NT TAM HÀ THU DUC 09:00-12:00 16:00-19:00 28 Nov 29 Nov
CH ĐÔNG HƯNG Q 12 09:00-12:00 16:00-19:00 28 Nov 29 Nov
NT THÀNH PHƯƠNG Q 12 09:00-12:00 16:00-19:00 28 Nov 29 Nov
OB PVFC BUILDING Q 1 11:00-14:00 15:30-18:30 28 Nov  
OB HAVANA TOWER Q 1 11:00-14:00 15:30-18:30 28 Nov  
OB FIDECO TOWER Q 1 11:00-14:00 15:30-18:30 29 Nov  
OB KHÁNH HỘI 1 Q 4 11:00-14:00 15:30-18:30 29 Nov  
CH PHƯƠNG Q 10 09:00-12:00 16:00-19:00 30 Nov 01 Dec
NT HỒNG PHÚC Q 10 09:00-12:00 16:00-19:00 30 Nov 01 Dec
NT THÙY TRANG Q 10 09:00-12:00 16:00-19:00 30 Nov 01 Dec
CH NA Q 10 09:00-12:00 16:00-19:00 30 Nov 01 Dec
NT HÀNG SAO Q 12 09:00-12:00 16:00-19:00 30 Nov 01 Dec
NT THANH TUYỀN Q 12 09:00-12:00 16:00-19:00 30 Nov 01 Dec
NT TRƯỜNG SINH Q 10 09:00-12:00 16:00-19:00 03 Dec 04 Dec
NT THIÊN LỘC Q 10 09:00-12:00 16:00-19:00 03 Dec 04 Dec
NT THANH TUYỀN 2 Q 12 09:00-12:00 16:00-19:00 03 Dec 04 Dec
CH NHUNG Q 12 09:00-12:00 16:00-19:00 03 Dec 04 Dec
IP KCN TÂN TẠO BINH TAN 06:30-09:30 15:30-18:30 04 Dec  
NT NHÂN VĂN Q 10 09:00-12:00 16:00-19:00 05 Dec 06 Dec
NT KHÁNH AN Q 11 09:00-12:00 16:00-19:00 05 Dec 06 Dec
CH ÁNH Q 11 09:00-12:00 16:00-19:00 05 Dec 06 Dec
NT SỐ 1 Q 11 09:00-12:00 16:00-19:00 05 Dec 06 Dec
NT ĐỨC HẢI Q 12 09:00-12:00 16:00-19:00 05 Dec 06 Dec
CH ĐÀO HOC MON 09:00-12:00 16:00-19:00 05 Dec 06 Dec
OB ĐINH LỄ Q 4 11:00-14:00 15:30-18:30 05 Dec  
OB COPAC SQUARE Q 4 11:00-14:00 15:30-18:30 05 Dec  
OB REE TOWER Q 4 11:00-14:00 15:30-18:30 06 Dec  
OB TF BUILDING Q 10 11:00-14:00 15:30-18:30 06 Dec  
NT HỒNG ĐIỆP Q 11 09:00-12:00 16:00-19:00 07 Dec 08 Dec
CH MỸ PHẨM BB Q 6 09:00-12:00 16:00-19:00 07 Dec 08 Dec
NT THỦY Q 6 09:00-12:00 16:00-19:00 07 Dec 08 Dec
NT Á CHÂU 4 Q 6 09:00-12:00 16:00-19:00 07 Dec 08 Dec
NT MINH HIỀN HOC MON 09:00-12:00 16:00-19:00 07 Dec 08 Dec
NT KIM THƯƠNG HOC MON 09:00-12:00 16:00-19:00 07 Dec 08 Dec
CH BẢO QUYÊN Q 6 09:00-12:00 16:00-19:00 10 Dec 11 Dec
NT MINH PHỤNG Q 6 09:00-12:00 16:00-19:00 10 Dec 11 Dec
NT PHÚ LÂM Q 6 09:00-12:00 16:00-19:00 10 Dec 11 Dec
NT GIA KHANG Q 8 09:00-12:00 16:00-19:00 10 Dec 11 Dec
IP BOZEL BINH TAN 06:30-09:30 15:30-18:30 11 Dec  
NT YẾN NHI Q 8 09:00-12:00 16:00-19:00 12 Dec 13 Dec
CH CHỊ QUYÊN Q 8 09:00-12:00 16:00-19:00 12 Dec 13 Dec
CH CHỊ HUONG Q 8 09:00-12:00 16:00-19:00 12 Dec 13 Dec
NT THÙY AN Q 8 09:00-12:00 16:00-19:00 12 Dec 13 Dec
NT HOÀNG CHÂU HOC MON 09:00-12:00 16:00-19:00 12 Dec 13 Dec
NT TÂN CHÂU HOC MON 09:00-12:00 16:00-19:00 12 Dec 13 Dec
OB MOBIFONE Q 10 11:00-14:00 15:30-18:30 12 Dec  
OB ATHENA BUILDING TAN BINH 11:00-14:00 15:30-18:30 12 Dec  
OB SCETPA TAN BINH 11:00-14:00 15:30-18:30 13 Dec  
OB PICO BUILDING TAN BINH 11:00-14:00 15:30-18:30 13 Dec  
NT HỒNG ĐỨC Q 8 09:00-12:00 16:00-19:00 14 Dec 15 Dec
NT HƯNG PHÚ Q 8 09:00-12:00 16:00-19:00 14 Dec 15 Dec
NT PHÚC HẬU BINH CHANH 09:00-12:00 16:00-19:00 14 Dec 15 Dec
NT HIỀN MAI BINH TAN 09:00-12:00 16:00-19:00 14 Dec 15 Dec
NT HIỀN CHÂU HOC MON 09:00-12:00 16:00-19:00 14 Dec 15 Dec
CH THIÊN KIM 7 HOC MON 09:00-12:00 16:00-19:00 14 Dec 15 Dec
NT LÊ QUANG BINH TAN 09:00-12:00 16:00-19:00 17 Dec 18 Dec
NT THIÊN LỘC 2 BINH TAN 09:00-12:00 16:00-19:00 17 Dec 18 Dec
CH HƯƠNG XUÂN BINH TAN 09:00-12:00 16:00-19:00 17 Dec 18 Dec
NT MỸ KHANG 29 BINH TAN 09:00-12:00 16:00-19:00 17 Dec 18 Dec
NT ANH MỸ BINH TAN 09:00-12:00 16:00-19:00 17 Dec 18 Dec
CH HUYỀN VY BINH TAN 09:00-12:00 16:00-19:00 17 Dec 18 Dec
CH THÀNH PHÁT TAN PHU 09:00-12:00 16:00-19:00 19 Dec 20 Dec
NT LÂM PHƯƠNG TAN PHU 09:00-12:00 16:00-19:00 19 Dec 20 Dec
NT DIỆU MINH TAN PHU 09:00-12:00 16:00-19:00 19 Dec 20 Dec
CH CHỊ TRINH TAN PHU 09:00-12:00 16:00-19:00 19 Dec 20 Dec
NT CÔNG TÂM TAN PHU 09:00-12:00 16:00-19:00 19 Dec 20 Dec
CH CÔ TƯ TAN PHU 09:00-12:00 16:00-19:00 19 Dec 20 Dec
CH CHỊ YẾN TAN PHU 09:00-12:00 16:00-19:00 21 Dec 22 Dec
NT QUỲNH GIAO TAN PHU 09:00-12:00 16:00-19:00 21 Dec 22 Dec
NT VIỆT MY TAN PHU 09:00-12:00 16:00-19:00 21 Dec 22 Dec
NT NGỌC PHÚC TAN PHU 09:00-12:00 16:00-19:00 21 Dec 22 Dec
NT HOA SƠN TAN PHU 09:00-12:00 16:00-19:00 21 Dec 22 Dec
NT THANH SƯƠNG TAN PHU 09:00-12:00 16:00-19:00 21 Dec 22 Dec
CH MINH TAN PHU 09:00-12:00 16:00-19:00 24 Dec 25 Dec
PHARMACITY HOÀNG HOA THÁM TAN BINH 09:00-12:00 16:00-19:00 26 Dec 27 Dec
PHARMACITY CỐNG LỠ TAN BINH 09:00-12:00 16:00-19:00 26 Dec 27 Dec
PHARMACITY PHAN VĂN TRỊ BINH THANH 09:00-12:00 16:00-19:00 26 Dec 27 Dec
PHARMACITY NƠ TRANG LONG BINH THANH 09:00-12:00 16:00-19:00 26 Dec 27 Dec
PHARMACITY NGUYỄN HỮU CẢNH BINH THANH 09:00-12:00 16:00-19:00 26 Dec 27 Dec
PHARMACITY BÙI ĐÌNH TÚY BINH THANH 09:00-12:00 16:00-19:00 26 Dec 27 Dec
PHARMACITY XVNT BINH THANH 09:00-12:00 16:00-19:00 28 Dec 29 Dec
PHARMACITY VẠN KIẾP BINH THANH 09:00-12:00 16:00-19:00 28 Dec 29 Dec
PHARMACITY HAI BÀ TRƯNG Q 1 09:00-12:00 16:00-19:00 28 Dec 29 Dec
PHARMACITY HOÀNG DIỆU Q 4 09:00-12:00 16:00-19:00 28 Dec 29 Dec
PHARMACITY BÙI MINH TRỰC Q 8 09:00-12:00 16:00-19:00 28 Dec 29 Dec
PHARMACITY ÔNG ÍCH KHIÊM Q11 09:00-12:00 16:00-19:00 28 Dec 29 Dec
PHARMACITY SƯ VẠN HẠNH Q 10 09:00-12:00 16:00-19:00 31 Dec 01 Jan
PHARMACITY THẢO ĐIỀN Q 2 09:00-12:00 16:00-19:00 31 Dec 01 Jan
PHARMACITY HIỆP BÌNH CHÁNH THU DUC 09:00-12:00 16:00-19:00 31 Dec 01 Jan
PHARMACITY TÂN CHÁNH HIỆP Q 12 09:00-12:00 16:00-19:00 31 Dec 01 Jan
NT PHƯƠNG LÊ HOAN KIEM 09:00-12:00 16:00-19:00 22 Oct 23 Oct
NT MINH SƠN DONG DA 09:00-12:00 16:00-19:00 22 Oct 23 Oct
NT LÊ THỊ THU HƯƠNG THANH XUAN 09:00-12:00 16:00-19:00 22 Oct 23 Oct
NT ĐỨC ANH CAU GIAY 09:00-12:00 16:00-19:00 22 Oct 23 Oct
NT TRƯỜNG THỌ HOAN KIEM 09:00-12:00 16:00-19:00 24 Oct 25 Oct
NT THANH HÀ DONG DA 09:00-12:00 16:00-19:00 24 Oct 25 Oct
NT THÀNH CÔNG THANH XUAN 09:00-12:00 16:00-19:00 24 Oct 25 Oct
NT TÂM ĐỨC CAU GIAY 09:00-12:00 16:00-19:00 24 Oct 25 Oct
NT MAI HOA HOAN KIEM 09:00-12:00 16:00-19:00 26 Oct 27 Oct
NT ĐẠI PHÚC DONG DA 09:00-12:00 16:00-19:00 26 Oct 27 Oct
NT PHÙNG BÁ TỪ THANH XUAN 09:00-12:00 16:00-19:00 26 Oct 27 Oct
VINMART TIMECITY HAI BA TRUNG 09:00-12:00 18:00-21:00 27 Oct 28 Oct
NT NGUYỄN THỊ DUNG HOAN KIEM 09:00-12:00 16:00-19:00 29 Oct 30 Oct
NT TƯ NHÂN DONG DA 09:00-12:00 16:00-19:00 29 Oct 30 Oct
CH HÙNG HÀ THANH XUAN 09:00-12:00 16:00-19:00 29 Oct 30 Oct
ST HÀ ĐĂNG CAU GIAY 09:00-12:00 16:00-19:00 29 Oct 30 Oct
NT ĐỨC HOAN KIEM 09:00-12:00 16:00-19:00 31 Oct 01 Nov
NT TÂM ĐỨC DONG DA 09:00-12:00 16:00-19:00 31 Oct 01 Nov
NT MINH TIẾN 2 THANH XUAN 09:00-12:00 16:00-19:00 31 Oct 01 Nov
NT PHẠM LÊ CAU GIAY 09:00-12:00 16:00-19:00 31 Oct 01 Nov
NT HUỆ HÀ HOAN KIEM 09:00-12:00 16:00-19:00 02 Nov 03 Nov
NT THIỆN AN 1 DONG DA 09:00-12:00 16:00-19:00 02 Nov 03 Nov
AEON LONG BIEN LONG BIEN 08:00-15:00 15:00-22:00 02 Nov 03 Nov
NT LÊ THỊ MINH CHÍNH HOAN KIEM 09:00-12:00 16:00-19:00 05 Nov 06 Nov
NT PHÚ HƯNG DONG DA 09:00-12:00 16:00-19:00 05 Nov 06 Nov
NT REMEDI THANH XUAN 09:00-12:00 16:00-19:00 05 Nov 06 Nov
NT ĐỖ KIM KHUYÊN CAU GIAY 09:00-12:00 16:00-19:00 05 Nov 06 Nov
NT REMEDI HAI BA TRUNG 09:00-12:00 16:00-19:00 07 Nov 08 Nov
NT CTY MEGA 3 DONG DA 09:00-12:00 16:00-19:00 07 Nov 08 Nov
CH MINH THU THANH XUAN 09:00-12:00 16:00-19:00 07 Nov 08 Nov
NT MAI HƯƠNG CAU GIAY 09:00-12:00 16:00-19:00 07 Nov 08 Nov
NT ĐÀO THỊ VUI HAI BA TRUNG 09:00-12:00 16:00-19:00 09 Nov 10 Nov
NT VINAPHARM DONG DA 09:00-12:00 16:00-19:00 09 Nov 10 Nov
NT KIM ANH THANH XUAN 09:00-12:00 16:00-19:00 09 Nov 10 Nov
NT ĐỨC CƯỜNG CAU GIAY 09:00-12:00 16:00-19:00 09 Nov 10 Nov
BIGC THANG LONG CAU GIAY 09:00-12:00 18:00-21:00 10 Nov 11 Nov
BIGC LONG BIEN LONG BIEN 09:00-12:00 18:00-21:00 10 Nov 11 Nov
LOTTE CENTER BA DINH 08:00-15:00 15:00-21:00 10 Nov 11 Nov
NT PHƯƠNG CHÍNH HAI BA TRUNG 09:00-12:00 16:00-19:00 12 Nov 13 Nov
NT PHƯỢNG DONG DA 09:00-12:00 16:00-19:00 12 Nov 13 Nov
NT VIỆT HƯNG THANH XUAN 09:00-12:00 16:00-19:00 12 Nov 13 Nov
NT THÁI HÀ - DS LT HẢI YẾN CAU GIAY 09:00-12:00 16:00-19:00 12 Nov 13 Nov
NT KIM ĐỒNG HAI BA TRUNG 09:00-12:00 16:00-19:00 14 Nov 15 Nov
NT 3T DONG DA 09:00-12:00 16:00-19:00 14 Nov 15 Nov
NT THANH HUYỀN THANH XUAN 09:00-12:00 16:00-19:00 14 Nov 15 Nov
NT TÂM AN CAU GIAY 09:00-12:00 16:00-19:00 14 Nov 15 Nov
OB HOÀ BÌNH CAU GIAY 11:00-14:00 15:30-18:30 14 Nov  
OB THỜI BÁO KINH TẾ CAU GIAY 11:00-14:00 15:30-18:30 14 Nov  
OB VIMECO CAU GIAY 11:00-14:00 15:30-18:30 15 Nov  
OB CEO - VINCONEX 6 CAU GIAY 11:00-14:00 15:30-18:30 15 Nov  
NT NGHĨA HƯNG HAI BA TRUNG 09:00-12:00 16:00-19:00 16 Nov 17 Nov
ST HOÀNG CẦU DONG DA 09:00-12:00 16:00-19:00 16 Nov 17 Nov
CH TIẾN THỜI THANH XUAN 09:00-12:00 16:00-19:00 16 Nov 17 Nov
NT MINH HUỆ TAY HO 09:00-12:00 16:00-19:00 16 Nov 17 Nov
NT HẢI NAM HAI BA TRUNG 09:00-12:00 16:00-19:00 19 Nov 20 Nov
NT TẠ VÂN DUNG DONG DA 09:00-12:00 16:00-19:00 19 Nov 20 Nov
NT TRẦN ĐỨC HOANG MAI 09:00-12:00 16:00-19:00 19 Nov 20 Nov
NT THU HƯƠNG TAY HO 09:00-12:00 16:00-19:00 19 Nov 20 Nov
NT HÀ HAI BA TRUNG 09:00-12:00 16:00-19:00 21 Nov 22 Nov
NT LONG 3 DONG DA 09:00-12:00 16:00-19:00 21 Nov 22 Nov
NT VIỆT LƯƠNG 2 HOANG MAI 09:00-12:00 16:00-19:00 21 Nov 22 Nov
CH THUÝ AN TAY HO 09:00-12:00 16:00-19:00 21 Nov 22 Nov
OB FPT TOWER CAU GIAY 11:00-14:00 15:30-18:30 21 Nov  
OB DMC BA DINH 11:00-14:00 15:30-18:30 21 Nov  
OB V-TOWER BA DINH 11:00-14:00 15:30-18:30 22 Nov  
OB 22 LÁNG HẠ BA DINH 11:00-14:00 15:30-18:30 22 Nov  
NT BÌNH MINH HAI BA TRUNG 09:00-12:00 16:00-19:00 23 Nov 24 Nov
NT NHẬT QUANG DONG DA 09:00-12:00 16:00-19:00 23 Nov 24 Nov
CH BÌNH MINH HOANG MAI 09:00-12:00 16:00-19:00 23 Nov 24 Nov
NT MINH TUYÊN TAY HO 09:00-12:00 16:00-19:00 23 Nov 24 Nov
NT NGHĨA HƯNG DONG DA 09:00-12:00 16:00-19:00 26 Nov 27 Nov
NT NGUYỄN THỊ KIM THANH TAY HO 09:00-12:00 16:00-19:00 26 Nov 27 Nov
IP KCN SÀI ĐỒNG B H GIA LAM 06:30-09:30 15:30-18:30 27 Nov  
NT NGHĨA HƯNG HAI BA TRUNG 09:00-12:00 16:00-19:00 28 Nov 29 Nov
NT NGỌC VIỆT DONG DA 09:00-12:00 16:00-19:00 28 Nov 29 Nov
NT BẢO LAN HOANG MAI 09:00-12:00 16:00-19:00 28 Nov 29 Nov
NT NHẬT MINH TAY HO 09:00-12:00 16:00-19:00 28 Nov 29 Nov
OB 101 LÁNG HẠ BA DINH 11:00-14:00 15:30-18:30 28 Nov  
OB VCCI TOWER DONG DA 11:00-14:00 15:30-18:30 28 Nov  
OB BẮC Á DONG DA 11:00-14:00 15:30-18:30 29 Nov  
OB HÀ NỘI TOWER HAI BA TRUNG 11:00-14:00 15:30-18:30 29 Nov  
NT REMEDI HAI BA TRUNG 09:00-12:00 16:00-19:00 30 Nov 01 Dec
NT TUẤN YẾN BA DINH 09:00-12:00 16:00-19:00 30 Nov 01 Dec
NT BẢO LINH HOANG MAI 09:00-12:00 16:00-19:00 30 Nov 01 Dec
NT MINH ĐỨC TAY HO 09:00-12:00 16:00-19:00 30 Nov 01 Dec
NT NHÂN DÂN BA DINH 09:00-12:00 16:00-19:00 03 Dec 04 Dec
NT LONG AN BAC TU LIEM 09:00-12:00 16:00-19:00 03 Dec 04 Dec
IP KCN VỪA VÀ NHỎ TỪ LIÊM H GIA LAM 06:30-09:30 15:30-18:30 04 Dec  
NT HỒNG LONG HAI BA TRUNG 09:00-12:00 16:00-19:00 05 Dec 06 Dec
NT TUYẾT NAM BA DINH 09:00-12:00 16:00-19:00 05 Dec 06 Dec
NT NGHĨA HƯNG 8 HOANG MAI 09:00-12:00 16:00-19:00 05 Dec 06 Dec
NT 68 H DONG ANH 09:00-12:00 16:00-19:00 05 Dec 06 Dec
OB CAPITAL TOWER HAI BA TRUNG 11:00-14:00 15:30-18:30 05 Dec  
OB VIETINBANK HAI BA TRUNG 11:00-14:00 15:30-18:30 05 Dec  
OB SUN REDRIVER HOAN KIEM 11:00-14:00 15:30-18:30 06 Dec  
OB BIDV HOAN KIEM 11:00-14:00 15:30-18:30 06 Dec  
NT VŨ ANH THƯ HAI BA TRUNG 09:00-12:00 16:00-19:00 07 Dec 08 Dec
NT NGHĨA HƯNG BA DINH 09:00-12:00 16:00-19:00 07 Dec 08 Dec
CH CƯỜNG HƯƠNG HOANG MAI 09:00-12:00 16:00-19:00 07 Dec 08 Dec
NT THANH BINH H DONG ANH 09:00-12:00 16:00-19:00 07 Dec 08 Dec
NT TUẤN HƯNG LONG BIEN 09:00-12:00 16:00-19:00 10 Dec 11 Dec
CH HẠNH THƠM BA DINH 09:00-12:00 16:00-19:00 10 Dec 11 Dec
CH XUÂN DOAN HOANG MAI 09:00-12:00 16:00-19:00 10 Dec 11 Dec
CH LINH PUPIU H DONG ANH 09:00-12:00 16:00-19:00 10 Dec 11 Dec
NT NGUYỄN DUNG LONG BIEN 09:00-12:00 16:00-19:00 12 Dec 13 Dec
NT VINAPHARMA 1 BA DINH 09:00-12:00 16:00-19:00 12 Dec 13 Dec
NT THẢO PHƯƠNG HOANG MAI 09:00-12:00 16:00-19:00 12 Dec 13 Dec
NT LIÊN H DONG ANH 09:00-12:00 16:00-19:00 12 Dec 13 Dec
NT HƯƠNG LONG LONG BIEN 09:00-12:00 16:00-19:00 14 Dec 15 Dec
NT PHẠM NGUYỆT HƯỜNG BA DINH 09:00-12:00 16:00-19:00 14 Dec 15 Dec
NT NGHĨA HƯNG HOANG MAI 09:00-12:00 16:00-19:00 14 Dec 15 Dec
NT HỒNG LIÊN H DONG ANH 09:00-12:00 16:00-19:00 14 Dec 15 Dec
NT ĐÀO THỊ LAM LONG BIEN 09:00-12:00 16:00-19:00 17 Dec 18 Dec
NT HẠNH PHÚC BA DINH 09:00-12:00 16:00-19:00 17 Dec 18 Dec
NT HÀ THANH HOANG MAI 09:00-12:00 16:00-19:00 17 Dec 18 Dec
CH THU HẰNG H DONG ANH 09:00-12:00 16:00-19:00 17 Dec 18 Dec
NT 600 LONG BIEN 09:00-12:00 16:00-19:00 19 Dec 20 Dec
NT DS NGUYỄN THỊ NA BA DINH 09:00-12:00 16:00-19:00 19 Dec 20 Dec
NT HÔNG ĐIỆP H THANH TRI 09:00-12:00 16:00-19:00 19 Dec 20 Dec
NT VƯƠNG THUÝ VÂN HA DONG 09:00-12:00 16:00-19:00 19 Dec 20 Dec
NT THU THỦY LONG BIEN 09:00-12:00 16:00-19:00 21 Dec 22 Dec
NT ĐA KHOA 24H NAM TU LIEM 09:00-12:00 16:00-19:00 21 Dec 22 Dec
NT HOA SOI 2 H THANH TRI 09:00-12:00 16:00-19:00 21 Dec 22 Dec
ST ĐỨC THÀNH HA DONG 09:00-12:00 16:00-19:00 21 Dec 22 Dec
NT ĐÔNG NAM Á H GIA LAM 09:00-12:00 16:00-19:00 24 Dec 25 Dec
NT PHÚC ĐỨC NAM TU LIEM 09:00-12:00 16:00-19:00 24 Dec 25 Dec
NT TÂN DƯỢC H THANH TRI 09:00-12:00 16:00-19:00 24 Dec 25 Dec
NT VĂN PHÚ HA DONG 09:00-12:00 16:00-19:00 24 Dec 25 Dec
NT MINH QUANG H GIA LAM 09:00-12:00 16:00-19:00 26 Dec 27 Dec
NT HIỀN LINH NAM TU LIEM 09:00-12:00 16:00-19:00 26 Dec 27 Dec
NT HOÀNG THỊ THU HIỀN HA DONG 09:00-12:00 16:00-19:00 26 Dec 27 Dec
NT TT HÀ ĐÔNG HA DONG 09:00-12:00 16:00-19:00 26 Dec 27 Dec
NT MINH TRANG NAM TU LIEM 09:00-12:00 16:00-19:00 28 Dec 29 Dec
NT HỒNG ĐỨC HA DONG 09:00-12:00 16:00-19:00 28 Dec 29 Dec
ST ĐỨC THÀNH HA DONG 09:00-12:00 16:00-19:00 28 Dec 29 Dec
NT TU NHAN NAM TU LIEM 09:00-12:00 16:00-19:00 31 Dec 01 Jan
CH LAN DŨNG HA DONG 09:00-12:00 16:00-19:00 31 Dec 01 Jan
NT HIẾU NGÂN HA DONG 09:00-12:00 16:00-19:00 31 Dec 01 Jan
 

2. Schedule HPG - SELSUN Phase 2 - NN24Oct

Location No. Street District Day 1 Day 2
BIGC HẢI PHÒNG     Q NGÔ QUYỀN 27 Oct 28 Oct
NT MINH TÂM 159 HÀNG KÊNH Q LÊ CHÂN 05 Nov 06 Nov
NT THÀNH ĐỤNG 145 ĐÌNH ĐÔNG Q LÊ CHÂN 05 Nov 06 Nov
HT HP 96 ĐẠI HỌC DÂN LẬP Q LÊ CHÂN 07 Nov 08 Nov
HT HP 85 NGUYỄN CÔNG TRỨ Q LÊ CHÂN 07 Nov 08 Nov
NT 164 164 HÀNG KÊNH Q LÊ CHÂN 07 Nov 08 Nov
HT HP 141 PHAN BỘI CHÂU Q NGÔ QUYỀN 07 Nov 08 Nov
HT HP 131 AN ĐÀ Q NGÔ QUYỀN 09 Nov 10 Nov
NT HÀ PHƯƠNG 6 NGÔ GIA TỰ Q HẢI AN 09 Nov 10 Nov
HT HP 214 NGÔ GIA TỰ Q HẢI AN 09 Nov 10 Nov
HT HP 248 NGÔ GIA TỰ Q HẢI AN 09 Nov 10 Nov
HT HP 169 CÁT BI Q HẢI AN 12 Nov 13 Nov
NT HIỀN 209 CÁT BI Q HẢI AN 12 Nov 13 Nov
HT HP 10 HẠ LŨNG Q HẢI AN 14 Nov 15 Nov
NT MINH PHƯƠNG 39 CHỢ LŨNG Q HẢI AN 14 Nov 15 Nov
HT HP 101 NGÔ QUYỀN Q HỒNG BÀNG 16 Nov 17 Nov
HT HP 130 PHƯƠNG LƯU Q HẢI AN 16 Nov 17 Nov
NT HÀ 326 khu 2 LŨNG ĐÔNG Q HẢI AN 16 Nov 17 Nov
NT 82 82 LÊ LAI Q NGÔ QUYỀN 16 Nov 17 Nov
NT HIẾU NGA 165 ĐÀ NẴNG Q NGÔ QUYỀN 19 Nov 20 Nov
NT TÙNG LINH 9 NGUYỄN HỒNG QUÂN Q HỒNG BÀNG 19 Nov 20 Nov
HT HP 2C18 TRẠI CHUỐI Q HỒNG BÀNG 21 Nov 22 Nov
HT KIẾN AN 846 TRƯỜNG CHINH Q KIẾN AN 21 Nov 22 Nov
QT NGA CHI 287 TÔN ĐỨC THẮNG Q LÊ CHÂN 23 Nov 24 Nov
HT HP 243 TÔN ĐỨC THẮNG Q LÊ CHÂN 23 Nov 24 Nov
NT 406 406 TÔN ĐỨC THẮNG Q LÊ CHÂN 23 Nov 24 Nov
 

3. NAA - SELSUN Phase 2 - NN29Oct

Location No. Street Ward District Day 1 Day 2
CTCPDVTYTNA-chi nhánh Dược thành phố Vinh- Quầy số 7. Ds Chu Kim Thoa 1 ĐỐC THIẾT TP VINH NGHỆ AN 07 Nov 08 Nov
CTCPDVTYTNA-chi nhánh Dược thành phố Vinh- Quầy số 27 147 HÀ HUY TẬP TP VINH NGHỆ AN 07 Nov 08 Nov
CTCPDVTYTNA-chi nhánh Dược thành phố Vinh- Quầy số 5.Ds Phan Hoa Lý 28 LÊ LỢI TP VINH NGHỆ AN 07 Nov 08 Nov
Duẩn Ngọc 1 HÀ HUY TẬP TP VINH NGHỆ AN 07 Nov 08 Nov
CTCPDVTYTNA-chi nhánh Dược thành phố Vinh- Quầy số 5+6 KIOT 5 CHỢ GA PHAN BỘI CHÂU TP VINH NGHỆ AN 09 Nov 10 Nov
Nhà Thuốc Linh Chi 270 TRƯỜNG CHINH TP VINH NGHỆ AN 09 Nov 10 Nov
CTCPDVTYTNA-chi nhánh Dược thành phố Vinh- Quầy số 6. Ds Phạm Thị Linh 1 ĐÓC THIẾT TP VINH NGHỆ AN 09 Nov 10 Nov
Châu Trường 165 HECMEN TP VINH NGHỆ AN 09 Nov 10 Nov
Dì Ngân HỒNG SƠN HỒNG SƠN TP VINH NGHỆ AN 12 Nov 13 Nov
Hương Hưng 102 LÊ HUÂN TP VINH NGHỆ AN 12 Nov 13 Nov
Siêu thị NewLife Mark PHÒNG 104 CHUNG CƯ TÂN PHÁT LÊ MAO KÉO DÀI TP VINH NGHỆ AN 14 Nov 15 Nov
Nhà Thuốc Số 1. Hồng Nhung 16 MINH KHAI TP VINH NGHỆ AN 14 Nov 15 Nov
Family Mart 287 LÊ DUẨN TP VINH NGHỆ AN 14 Nov 15 Nov
Nhà Thuốc Thuỷ cảnh 62 NGUYỄN VĂN TRỖI TP VINH NGHỆ AN 14 Nov 15 Nov
CTCPDVTYTNA-chi nhánh Dược thành phố Vinh- Quầy thuốc Thu tuyến 210 PHONG ĐÌNH CẢNG TP VINH NGHỆ AN 16 Nov 17 Nov
CH Dần Sinh ĐỐI DIỆN CĐSP HƯNG LỘC LÊ VIẾT THUẬT TP VINH NGHỆ AN 16 Nov 17 Nov
Nhà Thuốc Bảo An 144 NGUYỄN PHONG SẮC TP VINH NGHỆ AN 16 Nov 17 Nov
CTCPDVTYTNA-chi nhánh Dược thành phố Vinh- Quầy số 2 8 NGUYỄN VĂN TRỖI TP VINH NGHỆ AN 16 Nov 17 Nov
Nhà Thuốc Quỳnh Phương 144 NGUYỄN PHONG SẮC TP VINH NGHỆ AN 19 Nov 20 Nov
Tâm Toàn 188 PHONG ĐÌNH CẢNG TP VINH NGHỆ AN 19 Nov 20 Nov
Nhà thuốc 37 4 LÊ VĂN HƯU TP VINH NGHỆ AN 21 Nov 22 Nov
G7 Mark 22 NGUYỄN VĂN TRỖI TP VINH NGHỆ AN 21 Nov 22 Nov
Nhà Thuốc Đức Hiền 91 MAI HẮC ĐẾ TP VINH NGHỆ AN 23 Nov 24 Nov
Tạp hóa Ngọc Anh 88 MAI LÃO BẠNG TP VINH NGHỆ AN 23 Nov 24 Nov
Nhà Thuốc Sâm Thực 17 THĂNG LONG TP VINH NGHỆ AN 23 Nov 24 Nov

Tin tức liên quan

Liên kết với chúng tôi

ĐĂNG KÝ NHẬN MẪU THỬ