(Ä) Trả lời câu hỏi


Tôi có thể mua Selsun 1.8 % Selenium Sulfide ở đâu?

Sản phẩm có 2 loại, được bán tại nhà thuốc trên toàn quốc.

Chai 100 ml: 95.000 đồng
Chai 50 ml:   55.000 đồng

ĐĂNG KÝ NHẬN MẪU THỬ