(Ä) Trả lời câu hỏi


Sự khác biệt giữa Selsun 1.8 % Selenium Sulfide và Selsun 1 % Selenium Sulfide?

Dầu gội trị gàu Selsun với công thức  mới, chứa 1.8% Selenium Sulfide cực mạnh điều trị tận gốc gàu nặng, triệu chứng ngứa và viêm da đầu dai dẳng; đồng thời ngăn gàu quay trở lại.

ĐĂNG KÝ NHẬN MẪU THỬ