(Ä) Trả lời câu hỏi


Cho hỏi selsun 1.8 va selsun 2.5 khac nhau thế nào,sao selsun 2.5 toàn tiếng anh

Chào bạn
Selsun được sản xuất tại Việt Nam hiện nay chỉ có loại Selsun 1 % và Selsun 1,8 % bạn nhé. Loại Selsun 2,5% là sản phẩm của nước khác. 

Bạn có thể xem thêm thông tin về sản phẩm tại đây bạn nhé: http://selsun.com.vn/selsun-tri-gau/dau-goi-tri-gau-1

Thân mến, 
ĐĂNG KÝ NHẬN MẪU THỬ