(Ä) Trả lời câu hỏi


Sản phẩm selsun có dùng cho trẻ em từ 4-5 tuổi được hay không?

Chào bạn
Selsun 1 % dùng được bạn nhé, Selsun 1,8 % chống chỉ định cho phụ nữ có thai và trẻ em dưới 5 tuổi

Thân mến,
 
ĐĂNG KÝ NHẬN MẪU THỬ