Đăng kí nhận quà


Chương trình nhận mẫu thử Selsun đã kết thúc từ ngày 15/4/2013.

Chúng tôi đã tiến hành gửi quà tặng đến khách hàng theo thông tin đã đăng ký tại website. Tuy nhiên hiện nay có một số quà tặng được bưu điện gửi hoàn trả về do khách hàng cung cấp sai địa chỉ hoặc không thể tìm được địa chỉ và liên lạc được với khách hàng.

Các khách hàng đã đăng ký để nhận mẫu thử tại trang web mà đến nay vẫn chưa nhận được vui lòng liên hệ lại với công ty trước ngày 28/6/2013 để cung cấp lại địa chỉ chính xác.

Selsun xin cám ơn sự hợp tác của quý khách!